ราศีมีน

ตารางเวลาเกิด

ราศีมีน

ตารางนี้ใช้ตรวจเวลาเกิดว่าตรงกับราศีใด 

เริ่มจากดูวันเกิดในแถวตั้งสีฟ้าด้านซ้ายสุดว่าตรงกับวันและเดือนอะไร

จากนั้นดูเวลาตกฟากในแถวนอนแถวบนสุด แล้วลากเส้นตรงมาพบกัน ตำแหน่งที่พบกันในตารางก็จะเป็นราศีเกิดของเจ้าชะตา

ทิศประจำราศี คือ ทิศเหนือ

รูปสัญลักษณ์คือปลาว่ายทวนน้ำ

อุปนิสัย

ราศีมีนเป็นราศีธาตุน้ำ หมายถึง ความเยือกเย็น ปรับตัวเก่ง เข้ากับคนและสถานการณ์ได้ง่าย
โหราจารย์ท่านได้เปรียบเทียบปลาว่ายทวนน้ำกับคนราศีมีน ก็เพราะคนราศีมีนมีนิสัย “ดื้อตาใส ปากบอกทำแต่ไม่ยอมทำ รั้นแบบเงียบๆ” ชาวราศีมีมีนิสัยดื้อเป็นเอกลักษณ์ประจำตัว เป็นความดื้อตาใส หมายถึง ชาวราศีมีนจะฟังคำสั่งหรือความเห็นของคนอื่น โดยที่ไม่พูด ไม่โต้เถียง ไม่คัดค้านอะไร แต่ไม่เชื่อ และก็ไม่ให้ความร่วมมือ ไม่ปฏิบัติตาม ชาวราศีมีนมีความเชื่อมั่นในความคิดของตนเอง ไม่เชื่อผู้อื่น แต่ไม่แสดงออก จึงเป็นคนดื้อเงียบ

เรื่องราวชาวมีน

ชาวราศีมีน เป็นคนดื้อเงียบ คนราศีนี้เป็นคนชอบเรียนรู้ มีหลักการ มักจะเป็นคนมีการศึกษา คนราศีนี้เป็นคนเรียบร้อย เป็นนักอนุรักษ์นิยม ชอบแบบแผนประเพณี ด้วยความรู้และแบบแผนที่เป็นธรรมชาติของชาวราศีมีน ทำให้มีความเชื่อมั่นในความคิดของตนเอง เป็นเหตุให้คนราศีนี้ไม่ฟังความคิดเห็นของผู้ใด เมื่อรวมกับความเป็นคนเรียบร้อยจึงแสดงออกมาเป็นการดื้อตาใส รับปากตามมารยาท แต่ก็ไม่ได้ทำตาม

ชาวราศีมีนมีการวางแผนแบบเหนือเมฆ การวางแผนของชาวราศีมีนมีความสูงส่งเหนือคนทั่วไป ปัจจัยที่จะหนุนให้ชีวิตของชาวราศีมีความสูงส่งคือ เงิน และ ความรัก สองสิ่งนี้จะเป็นบันไดก้าวไปสู่ความสำเร็จ

ชาวราศีมีนรับฟังทุกคนและเก็บเป็นความลับ นับเป็นเพื่อนแท้ที่หาได้ยาก ดังนั้น เมื่ออยู่ในสังคมที่ทำงานคนราศีมีนจึงเป็นที่รักของคนในที่ทำงาน

ชาวราศีมีนเป็นคนพูดไม่เก่ง พูดแล้วไม่ค่อยเข้าหูคน นี่ก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนราศีนี้เป็นคนพูดน้อย

อ่านบทความอื่นๆที่มีประโยชน์ต่อคุณ

เรื่องราวต่างๆมากมายทั้งที่เกี่ยวตามความจำเพาะเจาะจงตามราศี วันเกิด และอื่นๆ หรือความเชื่อและเรื่องราวในธรรมชาติต่างๆ

icon01-free-img.png

เทพประจำวันเกิด

เราเป็นใคร ควรบูชาเทพองค์ไหน ที่นิสัยหรือการบูชานั้นไปกันกับเราได้

icon02-free-img.png

สีที่ถูกโฉลก

สีไหนที่เหมาะสมต่อการงาน การเจรจา หรือเป็นสง่าราศีแก่เรา

icon03-free-img.png

รหัสลับสภาวะแวดล้อม

ห้องไหนส่งผลอะไร ห้องนั้นดีเรื่องนั้นก็ดี เจอปัญหาเรื่องใดมา ก็ปรับจัดห้องนั้นเพื่อแก้ไข