Services

พยากรณ์รายเดือน

พยากรณ์โชคชะตาของแต่ละราศีในเรื่อง ชีวิตทั่วไป การงาน การเงิน และความรัก ว่ามีทิศทางเช่นไร

ทีมงาน “ตาณฑวะพยากรณ์” ได้จัดเตรียมตารางสำหรับหาลัคนาราศีเกิดจากเดือนและเวลาตกฟากไว้อำนวยความสะดวกให้กับทุกท่าน

ทำนายจากเลขท้ายบัตรประชาชน

รู้จักตัวตน ความเป็นไปในแต่ละช่วงของชีวิตและอาชีพที่ถูกโฉลกจากเลขท้ายบัตรประชาชน ส่องบัตรตัวเองหรือแอบส่องใครคนนั้น

1-2345-67890-XXX

สิ่งอันเป็นมงคลแก่ชีวิต

ทีมงาน “ตาณฑวะพยากรณ์” รวบรวมความเชื่อและความเป็นมงคลแก่ชีวิตมานำเสนอ

F.A.Q.

รับปรึกษาปัญหา

ปัญหาใดที่คิดไม่ตก ตัดสินใจไม่ได้ ติดต่อเรา ทีมงาน “ตาณฑวะพยากรณ์”

เตรียมรายละเอียดส่วนบุคคล วัน เดือน ปี เกิด พร้อมเวลาเกิด(เวลาตกฟาก)

e-mail : tandhava999@gmail.com

Line ID : 081-580-3399

Facebook : ตาณฑวะพยากรณ์

การพยากรณ์รายเดือนเป็นการพยากรณ์ประจำราศีเกิดโดยใช้ดาวจรที่เคลื่อนมาสถิตในเดือนนั้นๆ ยังมิได้คำนึงถึงดวงของเจ้าของชะตา

การพยากรณ์เฉพาะของเจ้าชะตาที่ใช้วันเดือนปีเกิดและเวลาตกฟากของเจ้าชะตาจะมีความแม่นยำอย่างแน่นอน

โหราศาสตร์เป็นศาสตร์ที่มีมาแต่โบราณซึ่งแสดงความสัมพันธ์ของชีวิตกับดวงดาว ณ เวลากำเนิด ซึ่งมีอิทธิพลต่ออุปนิสัย หน้าที่ บุคลิกภาพ และความสามารถต่างๆ ของมนุษย์ แม้ในยุคดิจิตอลอาจเห็นว่าเป็นเรื่องโบราณ แต่โหราศาสตร์ก็ยังไม่เคยหายไปจากโลกนี้ และคำทำนายก็ยังคงแม่นยำอยู่เสมอ

นอกจากโหราศาสตร์จะให้ความรู้ในการพยากรณ์ชะตาชีวิตแล้ว ก็ยังมีศาสตร์อื่นๆ เช่น การแก้ชัยภูมิ (ฮวงจุ้ย) หรือการทำพิธีกรรมต่างๆ ที่สืบทอดต่อๆ กันมา สำหรับการแก้ไขหรือบรรเทาในสิ่งที่สามารถแก้ไขได้อีกด้วย