About

ตาณฑวะ

ตาณฑวะ คือการร่ายรำของพระศิวะ หนึ่งในสามของพระเป็นเจ้าสูงสุด ผู้ริเริ่มจังหวะนิรันดร์แห่งจักรวาล

ตาณฑวะ เพื่อพระประสงค์ห้าประการต่อจักรวาล 

  1. การสร้าง 
  2. การธำรงรักษา 
  3. การทำลายล้าง 
  4. การสร้างมายาเพื่อปิดบังและปกคลุมจักรวาล 
  5. ความงดงามของการเข้าถึงพระเป็นเจ้าเพื่อปลดปล่อยจากมายา

tandhava.in.th เป็นตัวกลางสำหรับความเชื่อในความเป็นไปของชีวิตและธรรมชาติ เพื่อคลายความสงสัยของจังหวะชีวิตที่ไม่ลงตัว และคอยเติมกำลังใจให้กับทุกชีวิต

ตาณฑวะ / สันสกฤต: ताण्डव / IAST: tāṇḍava / ตาณฺฑว
ตาณฑวะ

ประสงค์ทั้งห้าต่อจักรวาล

การสร้าง การรักษา การทำลาย การสร้างมายา และการปลดปล่อยจากมายา

เพื่อให้เข้าถึงความงดงามในธรรมชาติ