บูชาเพื่อเสริมสิริมงคล หรือขอพรในสิ่งอันปรารถนา​

เทพประจำวันเกิด

วอนเทวาโปรดช่วยอำนวยพร

เกียรติขจรยศยิ่งเป็นมิ่งขวัญ

มีเงินทองกิจการสานสัมพันธ์

มีรักมั่นมีศานตินิรันดร

เทพประจำวันเกิด

ประวัติโดยสังเขป

#1

วันอาทิตย์​

พระอินทร์ คือเทวราชา ทรงเป็นประมุขแห่งทวยเทพและประธานเทวสภา มีอำนาจหน้าที่ปกครอง ควบคุม ธำรง รักษา และบำรุงสวรรคโลกและมนุษยโลก

พระอินทร์มีกายสีเขียวรังสีเป็นสีทอง พระหัตถ์ทรงอาวุธประจำกายได้แก่วชิราวุธ คือ วัชระ (สายฟ้า) ทรงพาหนะคือช้างเอราวัณมีสามเศียร

#2

วันจันทร์

พระแม่ลักษมี ทรงเป็นเทวีแห่งความมั่งคั่ง โชคลาภ และความเจริญรุ่งเรือง เป็นพระมเหสีและศักติ (พลัง) ของพระวิษณุนารายณ์ พระองค์เกิดจากการกวนเกษียรสมุทรเมื่อครั้งสร้างโลก

#3

วันอังคาร

พระขันทกุมาร หรือพระกุมารการติเกยะ เป็นเทพเจ้าแห่งการสงคราม เป็นแม่ทัพแห่งสวรรค์ เป็นพระโอรสของพระศิวะ (พระอิศวร) และพระแม่ปารวตี (พระแม่อุมาเทวี) ทรงเป็นพระเชษฐาของพระพิฆเนศ ทรงนกยูงปารวาณีเป็นพาหนะ และเป็นเทพประจำทิศใต้

 

เทพหนุมาน เป็นอวตารของพระอิศวรซึ่งเกิดในครรภ์ของนางอัจนา เป็นเทพผู้ทรงฤทธิ์ มีพละกำลังมหาศาล เหาะเหินเดินอากาศว่องไวปานสายลม ทรงเป็นทหารเอกของพระราม (อวตารของพระนารายณ์) มีความภักดีอันมั่นคงและบริสุทธิ์

#4

วันพุธ

พระพรหมนารถฤๅษี หรือ พระฤๅษีนารอด เป็นฤาษีองค์แรกของไตรภูมิ เป็นครูของฤาษีทั้งปวง ทรงกำเนิดจากเศียรที่ห้าของพระพรหม เป็นทูตเอกของสวรรค์ และเป็นผู้สร้างวีณา (พิณน้ำเต้า)

#5

วันพฤหัส

พระพรหมเป็นหนึ่งในตรีเทพสูงสุด เป็นเทพผู้สร้างสรรพสิ่งทั้งปวง มีสี่พักตร์ พระศอสวมลูกประคำ พระหัตถ์แต่ละข้างถือดอกบัว, คัมภีร์ และหม้อน้ำ มีพาหนะเป็นหงส์หรือห่าน พระชายาคือพระสุรัสวดี เทพีแห่งศิลปะวิทยาการและความรอบรู้

#6

วันศุกร์

พระกฤษณะ รูปอวตารของพระวิษณุ เป็นบุตรคนที่แปดของนางเทวกีกับพระวสุเทพ มีพี่ชาย (บุตรคนที่เจ็ด) ชื่อพลรามซึ่งเป็นอวตารของพญาอานันตนาคราช ในวัยเด็กพระวสุเทพต้องลักลอบเอาพระกฤษณะไปฝากให้โคบาลชื่อนันทะและนางยโศธาเลี้ยงในหมู่บ้านโคกุลนอกนครมถุรา เพื่อหนีจากกังสะผู้ก่อกบฏ (อนุชาของนางเทวกี) พระกฤษณะจึงมีอีกพระนามว่า โควินทะ (ผู้ให้ความสุขแก่วัว) ทรงโปรดเครื่องดนตรีขลุ่ย พระกฤษณะมีบทบาทสำคัญในมหากาพย์เรื่อง “มหาภารตะ” มหากาพย์ที่ยิ่งใหญ่ของอินเดียและทรงเป็นต้นกำเนิดของคัมภีร์ภควัทคีตาหนึ่งในคัมภีร์สำคัญของคัมภีร์พระเวท

#7

วันเสาร์

พระแม่อุมา หรือ พระแม่ปารวตี เป็นหนึ่งในสามของตรีศักติหรือตรีเทวี ซึ่งประกอบด้วย พระแม่อุมา เทวีแห่งพลังอำนาจ, พระแม่ลักษมี เทวีแห่งความมั่งคั่งรุ่งเรือง และพระแม่สุรัสวตี เทวีแห่งความรู้ พระนางเป็นชายาของพระศิวะ เป็นมารดาของพระกุมารการติเกยะ (พระขันทกุมาร) และพิฆเนศ มีร่างอวตารถึง 9 ปาง (นวทุรคา)

พระนารายณ์ หรือพระวิษณุ เป็นหนึ่งในตรีเทพสูงสุด ประทับอยู่ ณ เกษียรสมุทร (นารายณ์ แปลว่า ผู้ที่เคลื่อนไปในน้ำ) ผู้ธำรงรักษาจักรวาล พระองค์มีอวตารหลายปางที่เป็นที่รู้จัก (เช่น พระราม และพระกฤษณะ) เพื่อพิทักษ์และปกป้องธรรม ในโลกยามที่ถูกทำลาย ทรงมีเทวานุภาพขจัดเหล่ามารและสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง พระองค์ทรงคุ้มครองทุกสรรพชีวิต ทรงบันดาลอำนาจวาสนาแก่มนุษย์ทุกคนที่ระลึกถึงพระองค์อยู่เสมอ อสูรและเหล่ามารทุกตนล้วนแล้วแต่เกรงกลัวอานุภาพแห่งพระองค์ ทรงมีพญาครุฑเป็นพาหนะ ทรงอาวุธ คือ สังข์ จักร ตรี และ คทา