Horoscope knowledge

Tandhava

ความรู้จากโหราศาสตร์ ที่ไม่จำเป็นต้องเป็นการดูดวงเพียงอย่างเดียว

ตาณฑวะพยากรณ์

พยากรณ์ตามหลักโหราศาสตร์ไทย

ตาณฑวะดาราจร การพยากรณ์ตามดาวจร ด้วยหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย ทำนายตามจังหวะที่ดาวยกย้ายราศี มาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นในช่วงเวลานั้น โดยทีมงานตาณฑวะ

รับตอบปัญหา (Forum)

รับปรึกษาปัญหาด้วยโหราศาสตร์ ถามตอบเรื่องราวต่างๆ เพียงบอกวันเดือนปีเกิด เวลาเกิด ก็ปรึกษาเรื่องราวต่างๆได้ 

เรียบเรียงโดยทีมงานตาณฑวะ

คือบทสนทนาระหว่าง “อัษฏาวกระ” กับ “กษัตริย์ชนก” ในฐานะของ “คุรุ” กับ “ศิษย์” หลังจาก อัษฏาวกระ ได้แสดงธรรมแก่กษัตริย์ชนก และกษัตริย์ชนกได้ประจักษ์ถึงตัวตนอันแท้จริงหรือ “บรรลุธรรม” นั่นเอง 

“ฤภูคีตา” บทเพลงที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหัวใจของคัมภีร์ปุราณะ ถ่ายทอดคำสอนของพระศิวะ ณ เกทาระ บนยอดเขาหิมาลัย เป็นบทเพลงที่ได้รับการกล่าวขานว่า “สิ่งที่ได้จากการอ่านจากฤภูคีตานั้นดีพอ ๆ กับสมาธิ”

คำอธิษฐานของคเชนทราต่อพระนารายณ์ในครั้งนั้น ได้กลายเป็นบทเพลงสรรเสริญองค์ศรีวิษณุ – นารายณ์ ในปัจจุบัน การสวดมนต์บทนี้จะให้พลังและแก่ผู้ที่กำลังเผชิญกับความยากลำบากในชีวิตและช่วยให้หลุดพ้นจากสถานการณ์ที่ไม่พึงปรารถนา

บทเพลงแห่งเสรี (The Song of the Ever-Free) ซึ่งเป็นบทความอมตะของเวทานตะ ผลงานการประพันธ์ของ ทัตตะเตรยะ อวธูตะ