Horoscope knowledge

Tandhava

ความรู้จากโหราศาสตร์ ที่ไม่จำเป็นต้องเป็นการดูดวงเพียงอย่างเดียว

คำทำนายตามราศีเกิด

พยากรณ์ดาวจร

ทำนายตามจังหวะที่ดาวยกย้ายราศี มาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นในช่วงเวลานั้น โดยทีมงาน “ตาณฑวะพยากรณ์”

รับตอบปัญหา (Forum)

รับปรึกษาปัญหาด้วยโหราศาสตร์ ถามตอบเรื่องราวต่างๆ เพียงบอกวันเดือนปีเกิด เวลาเกิด ก็ปรึกษาเรื่องราวต่างๆได้ 

เรียบเรียงโดยทีมงานตาณฑวะ

Ashtavakra gita

อัษฏาวกระ คีตา

คือบทสนทนาระหว่าง “อัษฏาวกระ” กับ “กษัตริย์ชนก” ในฐานะของ “คุรุ” กับ “ศิษย์” หลังจาก อัษฏาวกระ ได้แสดงธรรมแก่กษัตริย์ชนก และกษัตริย์ชนกได้ประจักษ์ถึงตัวตนอันแท้จริงหรือ “บรรลุธรรม” นั่นเอง 

ribhu gita

ฤภู คีตา

“ฤภูคีตา” บทเพลงที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหัวใจของคัมภีร์ปุราณะ ถ่ายทอดคำสอนของพระศิวะ ณ เกทาระ บนยอดเขาหิมาลัย เป็นบทเพลงที่ได้รับการกล่าวขานว่า “สิ่งที่ได้จากการอ่านจากฤภูคีตานั้นดีพอ ๆ กับสมาธิ”

yoga, balance, nature