ทิศกับดวงชะตา

อาชีพไหนที่ใช่สำหรับคุณ

ทิศที่เหมาะกับอาชีพของคุณ

เรื่อง “ทิศกับดวงชะตา” ในมุมมองของคนวัยทำงาน เรามาดูว่าทิศที่เกิดพลังบวกของงานแต่ละอาชีพคือทิศใด

ศาสตร์เรื่อง “ทิศ” และ “อิทธิพลของทิศ” ที่ส่งผลกับดวงชะตาของผู้คนนั้น มีมาตั้งแต่โบราณกาล เพราะทิศเป็นเรื่องของธรรมชาติ การที่เราอยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติ ย่อมจะส่งผลให้เราดำเนินชีวิตด้วยความกลมกลืน ราบรื่นและเกิดความสงบสุข เมื่อเรามีความสุขสบายทั้งกายและใจย่อมส่งผลกระทบต่อความคิดสร้างสรรค์ ทัศนคติและการตัดสินใจต่างๆ ของเราก็จะเป็นไปในทางที่ดีและมีพลังบวกตามไปด้วย

ท่านที่ทำงานอาชีพนี้คือ บุคคลที่ทำงานประจำที่ต้องตรงต่อเวลาและมีหน้าที่ที่แน่นอน ไม่มีการปรับเปลี่ยน ทำตามใจตัวเอง ไม่ได้เลย

ท่านที่ทำอาชีพที่มีรายละเอียด จุกจิก ต้องดูแลเอาใจใส่อยู่ตลอดเวลา หัวไม่วางหางไม่เว้น ต้องคอยดูแลไม่ห่าง 

อาชีพที่เคลื่อนไหว ได้เดินทาง เป็นอิสระ ใช้ทักษะ มีชิวิตชีวากว่าคนทั่วไป ท่านที่ทำอาชีพนี้ มักไม่ชอบทำงานประจำ รับงานเป็น job เป็นครั้งคราว เอาตามสบายใจ

คนที่ทำงานด้วย “ปาก” มี “วาจา” เป็นอาวุธ คนที่มีอาชีพนี้ใช้วาจาโน้มน้าวคนอื่นให้เชื่อตามได้ มีวาทศิลป์เหนือคนทั่วไป

อาชีพที่ใช้ “ความรู้” คู่กับ “คุณธรรม” คนที่มีอาชีพนี้ใช้ความรู้ ตำรับตำรา วิชาการ และหลักการที่ถูกต้อง

อาชีพที่เกี่ยวกับการเงินการทอง การวางแผน ข้อมูล จินตนาการ อาชีพนี้คือทำงานตอบสนองความปรารถนาในทางโลก

อาชีพที่ต้องเสี่ยง ต้องอดทน อาศัยความระมัดระวังรอบคอบ ต้องรอเป็นเวลานานๆ กว่าจะได้รับผลสำเร็จ งานเสี่ยงเป็นเสี่ยงตาย 

อาชีพที่ทำงานเบื้องหลัง อาชีพที่วุ่นวายอยู่กับคนจำนวนมาก ไม่เคยออกหน้ากล้อง (ไม่ได้แสดงตัวตนในผลงานที่เปิดเผยต่อสาธารณชน)

อาชีพที่ทำงานโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์อันแปลกใหม่ ท่านที่ทำงานด้วยไอเดียใหม่ๆ หรือ งานประยุกต์ ดัดแปลง ตัดต่อ เพื่อการสร้างสรรค์

อาชีพที่ทำงานเกี่ยวกับความเจ็บป่วย ความเป็นความตาย ความลึกลับซับซ้อน ของเก่าๆ หรือสิ่งที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น

อาชีพที่ต้องพิสูจน์ความจริง มีอาชีพที่ไม่เชื่อใครทั้งนั้น มีหน้าที่ที่จะต้องพิสูจน์ความจริงให้กับสังคม หรือพิสูจน์ให้กับบุคคลอื่นได้รับรู้

อาชีพที่ใช้ความรู้เกี่ยวกับผู้คน มีความรู้เป็นพื้นฐานสำคัญ และประยุกต์ใช้ความรู้ วิทยาการ นั้นเกี่ยวข้องกับชีวิตของผู้คน

การวัดทิศ และการหันไปตามทิศที่ดีกับอาชีพของคุณ

"ทิศ" เสริมอาชีพ

ทิศที่ดีมีพลังบวก

เพื่อให้เป้าหมาย ความมุ่งหวัง ของแต่ละคน ได้ประสบผลสำเร็จ เราจึงต้องเปิดเคล็ดลับเรื่องที่ธรรมชาติกำหนด “ทิศ” ไว้ให้กับมนุษย์เพื่อให้ได้สมปรารถนาในสิ่งที่มุ่งหวัง “ทิศ” ที่กล่าวถึงในศาสตร์นี้ คือ ทิศที่หน้าประตูบ้านของคุณเปิดออก (ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นเจ้าของบ้าน ก็ให้ดูทิศหน้าประตูห้องส่วนตัว) หน้าประตูห้องทำงาน หรือ ถ้าอยู่ในสถานที่ที่เลือกทิศประตูไม่ได้ อย่างน้อยที่สุดคุณควรจะหันหน้าโต๊ะที่นั่งทำงานไปทางทิศนั้น

1. ทิศหน้าประตูบ้าน
2. ทิศหน้าห้องส่วนตัว
3. ทิศหน้าห้องทำงาน
4. ทิศหน้าโต๊ะทำงาน

การวัดทิศ

การวัดทิศ ทำได้ง่ายๆ โดยใช้ app “เข็มทิศ” หรือ “compass” บนโทรศัพท์แบบ Smartphone หรือ Tablet ทั่วไป

ทิศทั้ง 8 มีองศา (วัดได้จากเข็มทิศแบบ Digital)

  • ทิศเหนือ 330 – 30 องศา
  • ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 30 – 60 องศา
  • ทิศตะวันออก 60 – 120 องศา
  • ทิศตะวันออกเฉียงใต้ 120 – 150 องศา
  • ทิศใต้ 150 – 210 องศา
  • ทิศตะวันตกเฉียงใต้ 210 – 240 องศา
  • ทิศตะวันตก 240 – 300 องศา
  • ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 300 – 330 องศา