รหัสลับจากเลขท้ายบัตรประชาชน

สิ่งที่เป็นมากกว่าตัวเลขธรรมดา

เลขประจำตัว 10 หลักแรกเป็นเลขที่กำหนดประเภทและถิ่นฐานตามสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง แต่ 3 หลักท้ายนั้น เป็นมากกว่าที่คิด

การค้นพบตัวตนจากเลขบัตรประชาชน

ความสำคัญของเลข 3 ตัวท้าย

เลขประจำตัว 10 หลักแรกเป็นเลขที่กำหนดประเภทและถิ่นฐานตามสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง 

เลขประจำตัวที่บ่งบอกตัวตนของบุคคลเป็นเลข 3 ตัวท้ายที่ไม่ซ้ำกับบุคคลอื่น 

เมื่อเราได้เลข 3 ตัวแล้ว...

ความหมายของเลขแต่ละตัว

1 หน้าที่ เกียรติยศ ศักดิ์ศรี ความสง่างาม วินัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย

2 ความอ่อนโยน ความละเอียด การเทคแคร์ การปรับตัว ความอ่อนไหว

3 ความฉลาด ความกล้าหาญ ความสดใส ทักษะ การเดินทาง ความกวน

4 ความอ่อนน้อม ถ่อมตน การเจรจา ครอบครัว ความคุ้มค่า การค้าขาย

5 ความรู้ คุณธรรม การเรียน การสอน การอยู่ในกรอบ มีปัญญาบริสุทธิ์

6 มีจินตนาการ การวางแผน ความรัก การเงินการทอง ความปรารถนา

7 ความเครียด การรักษาคำพูด ความอดทน คนใจถึงพึ่งได้ ระมัดระวัง

8 ความวุ่นวาย ความเปลี่ยนแปลง ไหวพริบ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

9 ความเยาว์วัย พลังบวก ขี้เล่น รู้ทุกศาสตร์ ขี้ลืม บุญช่วย สัมผัสพิเศษ

0 ความตรึกตรอง ครุ่นคิด ความนิ่ง ความลึกลับ ซับซ้อน สัมผัสพิเศษ 

ดูคำพยากรณ์เลขของคุณ

พยากรณ์ครบทุกชุดเลข โดย ทีมงาน “ตาณฑวะพยากรณ์”