บทสวดมนต์

มนตราเป็นสื่อกลางระหว่างมนุษย์กับความสงบในจิตใจของตนเอง

ชุมนุมเทวดา

พิธีบูชา หรือ การทำบุญกุศล เพื่อให้เกิดศิริมงคล จะมีการสวดชุมนุมเทวดา มาเพื่ออัญเชิญเทพยดาให้รับเครื่องบูชา เครื่องบรรณาการ หรือ มาเป็นสักขีพยานในงานทำบุญที่เราได้จัดขึ้น

ชินบัญชร

โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)
ผู้ใดสวดภาวนาพระคาถานี้เป็นประจำสม่ำเสมอจะทำให้เกิดความสิริมงคล ศัตรูไม่กล้ากล้ำกราย มีเมตตามหานิยม ขจัดภัยตลอดจนคุณไสยต่างๆ

สรรเสริญพุทธคุณ

บทสรรเสริญพุทธคุณ (บาลี) คำแปลไทย บทสรรเสริญภาษาไทยทำนองสรภัญญะ โดยพระยาศรีสุนทรโวหาร พร้อมด้วยพระคาถามหาอาคม อิติปิโส ๑๐๘ (รัตนมาลา) และ คาถาอิติปิโสถอยหลัง

บูชาพระศิวะ

มนต์มหามฤตยู คือ มนตราแห่งการตระหนักรู้ ยอมรับ และ ภักดีต่อพระศิวะ หนึ่งในตรีเทพสูงสุดตามความเชื่อของศาสนาฮินดู มนตรานี้ปลดปล่อยผู้ภักดีจากความตายด้วยศานติในจิตใจของผู้บูชา

บูชาพระพิฆเณศ

‘วักระตุนดา คเณศ มันตรา’ บทสวทมนต์บูชาพระคเณศที่สำคัญที่สุด สวดบูชาเพื่อความมั่งคั่งและสำเร็จ บูชาพระคเณศ เทวีฤทธิ (เจริญรุ่งเรือง) และเทวีสิทธิ (การตรัสรู้)

บูชาพระนเรศวร

การบูชาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนอกจากจะเป็นการแสดงกตัญญูกตเวทิตาคุณแล้ว ยังเป็นมงคลต่อผู้ที่มีดาวประจำตัวเป็นดาวราหู ช่วยให้เกิดความสำเร็จในทุกสิ่งอันปรารถนา

about-bg-2.jpg

บทสวดมนต์ หรือ มนตรา

การสวดมนต์นำความสงบสุขมาสู่จิตใจมนุษย์ ทำให้มนุษย์เข้าใกล้เทวะ และพระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นความสุขบริสุทธิ์อันหลับใหลอยู่ภายในตนเองให้เบ่งบาน และสดชื่นขึ้น การสวดมนต์จึงเป็นการเติมพลังบวกให้กับชีวิต และมนตราเองก็ถูกรจนาขึ้นด้วยการเรียงร้อยถ้อยคำอันศักดิ์สิทธิ์ มนตราจึงมีความขลังในตนเองอย่างไม่ต้องสงสัย.

ศานติที่ใฝ่หา

ความสุขที่ใฝ่หาแท้จริงแล้วหลับใหลอยู่ภายในก้นบึ้งของจิตใจของตนเอง

ความรัก

ความรักต่อสรรพสิ่งโดยไร้เงื่อนไข

อิสระ

เป็นอิสระจากข้อจำกัดทุกประการ

ความสุข

ความสุขที่เกิดจากภายในตนเองเท่านั้น

เป็นประโยชน์

สร้างประโยชน์ต่อโลกใบนี้

ผู้เข้าชม
ผู้สนใจ
รวมทุกสื่อ
คำแนะนำ

ธรรมชาตินำความสงบมาให้

การอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติ ผืนดิน ต้นไม้ นอกจากจะสดชื่นทางกายแล้ว ธรรมชาติจะนำความสมดุลย์และความสงบสุขมาสู่มนุษย์อีกด้วย