สรรเสริญแด่ศรีวิษณุผู้เป็นเจ้า

คเชนทราโมกษะ คีตา

คเชนทราโมกษะคีตา เป็นหนึ่งในมนต์ที่ทรงพลังมากในโลกนี้ การสวดมนต์บทนี้เพื่อให้มีพลังในการเผชิญความยากลำบากและหลุดพ้นจากสถานการณ์ที่ไม่ต้องการ