อ้างอิงความรู้จาก หนังสือ ประมวลตำราทำนาย (ของเก่า)

ทำนายฝัน

ขอแต่งตำราเรื่องยุบล
ฝันแห่งนรชน
อันเกิดอุบัติอัศจรรย์

 • ขอแต่งตำราเรื่องยุบล ฝันแห่งนรชน
  อันเกิดอุบัติอัศจรรย์
 • แม้นวันอาทิตย์ใครฝัน สุขทุกขไภยัน
  จะได้แก่คนทั้งมูล
 • วันจันทร์ได้แก่ประยูร วงษาตระกูล
  ของตนจะได้บมิคลาย
 • ฝันวันอังคารท่านหมาย นิมิตรทำนาย
  ว่าได้แก่พ่อแม่ตน
 • ถ้าฝันวันพุธพึงยล ทุกข์สุขเหตุผล
  ว่าได้แก่บุตรภรรยา
 • วันพฤหัสได้แก่ครูบา อาจารย์อุปัชฌาย์
  แลท่านผู้ใหญ่โดยวาร
 • วันศุกร์ได้แก่ศฤงคาร วัวควายใช้การ
  แลคชมิ่งอาชา
 • วันเสาร์ได้แก่อาตมา สุขทุกข์นานา
  บ่ห่อนจะผิดพันพัว

อ้างอิงความรู้จาก หนังสือ ประมวลตำราทำนาย (ของเก่า) พระยาสากลกิจประมวล พิมพ์เป็นที่ระลึกในการพระราชทานเพลิงศพ คุณหญิงสากลกิจประมวล (พลอย เสนีวงศ์ ณ อยุธยา) เมื่อเดือน พฤศจิกายน 2477

ฉันฝันว่า

 • ฝันว่ามูลคูถต้องตัว กินเหล้าเมามัว
  หนึ่งพบอาศภเน่าพอง
 • จะได้ลุลาภเนืองนอง ตำหรับกล่าวสนอง
  จะสมนิยมจินดา
 • ฝันว่าผ้าแพรภูษา จะอยู่สุขา
  ไม่มีใครบุกรุกราน
 • ฝันเห็นว่าทอดแหพาน ตกเบ็ดแห่งละหาน
  หาปลาในท้องนที
 • จักคิดสิ่งใดก็ดี แต่ล้วนจักมี
  สวัสดีจิตต์ปอง
fantasy, book cover, woman-2899492.jpg

ฉันฝันว่า

 • ฝันว่านาคเกี้ยวตระกอง ตัวกลัวอย่าหมอง
  จะมีซึ่งผู้รักษา
 • ฝันเห็นว่าได้แหวนมา จักได้ภรรยา
  และบุตรอันรักร่วมใจ
 • ฝันว่าลูกไม้อันใด แม้นว่าได้ใช้
  จะสมสำเร็จปรารถนา
 • ฝันว่ากินโภชนา กับบุตรภรรยา
  แลกินกับพี่น้องตน
 • กินกับพ่อแม่พึงยล จะได้ศุภผล
  อยู่สุขสวัสดิสมปอง

ฉันฝันว่า

 • ถ้าฝันว่าใส่แหวนทอง แม้นหญิงลำยอง
  เปลือยเปล่าจะได้สามี
 • ถ้าผัวมีแล้วสมศรี จะได้บุตรี
  บุตราอันพึงพอใจ
 • ชายฝันได้อรทัย เมียมิ่งพิศมัย
  ประไพประพักตรชื่นชม
 • ฝันว่านุ่งขาวงามสม สาวจักนิยม
  มายั่วมาเย้าใส่ใจ
 • ฝันว่าตัดมือโดยใน จำขื่อคาใส่
  โซ่ตรวนแลเครื่องพันธนา
 • แม้นขุนจะครองนัครา ถ้าไพร่ทรพา
  ทรพลจะได้เป็นดี
ai generated, monster, swamp-8101181.jpg

ฉันฝันว่า

 • ฝันว่าได้เต่าจักมี ทาสาทาสี
  เมียมิ่งแลคชอาชา
 • อีกทั้งพี่น้องบุตรา จะมาสู่หา
  ให้สมที่นึกตรึกตรอง
 • ฝันว่าได้ม้าลำพอง จักรพรรดิจะปอง
  ยกตนให้เป็นราชา
 • ฝันว่ากินชลสุธา จะได้ทาสา
  มาเลี้ยงเป็นลูกเมียตน
 • ฝันว่าไฟไหม้ร้อนรน จงเร่งขวายขวน
  แก้ที่แม่น้ำไหลริน
 • จะค่อยบรรเทามลทิน โทษภัยจะผิน
  จะผันกลับได้ไชยา

ฉันฝันว่า

 • ฝันว่าเดินกลางเวหา จักจงจินดา
  อันใดจะได้โดยใจ
 • ฝันว่าลูกอ่อนเต็มใน เรือนตนจะได้
  ข้าคนแต่ล้วนดีดี
 • ฝันว่านุ่งห่มแดงศรี เร่งเกรงไพรี
  ระมัดระวังกายา
 • ฝันว่านุ่งห่มกาสาว์ จะอยู่ปรีดา
  ไม่มีใครเบีดเบียฬตน
 • ฝันว่านอนเรือเบื้องบน ตีนหนึ่งตกชล
  แลเศียรก็ตกน้ำรา
 • ให้แก้ที่ต้นพฤกษา อันใหญ่โสภา
  นานไปจะได้เมียงาม
background, stationery, guestbook-3069469.jpg

ฉันฝันว่า

 • ฝันว่านางพญานงราม แม้นว่าใครถาม
  อย่าบอกอย่าเล่าบรรยาย
 • ให้แก้ที่กลางหาดทราย นัยหนึ่งอุบาย
  ให้แก้ต้นไม้จึ่งดี
 • ฝันว่าสาวพรหมจารี ถือประทีปเทียนศรี
  สว่างมาเข้าเรือนตน
 • จะมียศศักดิ์ยิ่งคน จะเลื่อนที่ตน
  มีศักดิยศเป็นพญา
 • ถ้าหญิงสาวศรีโสภา จะได้ภัสดา
  อันสบประสงค์พึงใจ
 • ฝันว่าสวดพุทธมนต์สิ่งใด จะปลดเปลื้องภัย
  อุบาทว์บเบียฬบีฑา

ฉันฝันว่า

 • ฝันว่ากั้นกลดสุริยา กางร่มจักผา
  สุกสวัสดิโภคี
 • ให้ทำขวัญตัวก่อนจึงดี ลาภจักพูนมี
  เอนกล้ำเหลือประมาณ
 • ฝันว่าเข้ากุฎีวิหาร อาวาสสถาน
  นิเวศแคว้นบริวง
 • แห่งพระสยมพุทธพงศ์ จะเปลื้องทุกข์ปลง
  จะเรืองไชยเดชา
fantasy, landscape, monument-3097474.jpg

ฉันฝันว่า

 • ฝันว่ารูปพระปฏิมา หนึ่งพระจุฬา
  มณีซึ่งเป็นเจดีย์
 • หนึ่งได้เจรจาพาที กับใครก็ดี
  จะเรืองอุดมปรีดา
 • ฝันว่าอาจารย์ทิศา หนึ่งพราหมณจรรยา
  แม้นนึกสิ่งใดได้สม
 • ฝันว่าเหาะลอยเทียมลม ลีลาศนิยม
  มาโดยอากาศเวหา
 • เร่งให้ทำขวัญกายา จะยิ่งยศถา
  ปรากฎแก่ชนทั้งหลายฯ