อวธูตะคีตา

บทเพลงแห่งเสรี

About

"บทเพลงแห่งเสรี"
(The Song of the Ever-Free)
ซึ่งเป็นข้อความอมตะของเวทานตะ
ผลงานการประพันธ์ของ ทัตตะเตรยะ

ทัตตะเตรยะ อวธูตะ ผู้ประพันธ์คีตานี้ รักษาศาสนาให้คงอยู่ เขาอยู่เหนือความคิดแห่งร่างกายและชีวิต ไร้ผลกระทบจากคู่ตรงกันข้าม—ร้อนและเย็น สรรเสริญและตำหนิ สุขและทุกข์ เกิดและตาย เขายังคงสงบอย่างสมบูรณ์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนและทำอะไรก็ตาม

อวธูตะคีตา

ความรู้เรื่องอาตมัน

ความรู้เรื่องอาตมัน

ความรู้เรื่องอาตมัน

การกำหนดธรรมชาติที่แท้จริง

ทรรศนะเดียวกัน

การหลุดพ้น

ความรู้เรื่องอาตมัน

ความรู้เรื่องอาตมัน

ทัตตะเตรยะ อวธูตะ

อวธูตะผู้ยิ่งใหญ่ หลังจากชำระตนด้วยสมาธิและซึมซับในความสุขของพรหมันอย่างไม่ขาดสาย ได้ขับขานคีตานี้อย่างเป็นธรรมชาติ
เราใช้ชีวิตในตัณหาและแสวงหาสิ่งชั่วคราวของโลก, และเมื่อไม่ได้รับ เราก็บ่น เราร้องไห้และคร่ำครวญถึงความโชคร้ายของเรา
ในขณะที่อวธูตะผู้ยิ่งใหญ่ ผู้เป็นเช่นสหาย นักปรัชญา และผู้บอกทาง ถามเราว่า: “ร้องไห้ไปใย สหายเอ๋ย?” เขากำลังทำให้เรามั่นใจว่าเขาได้ค้นพบเทคนิคที่จะทำลายบ่วงแห่งพันธนาการ และเขาพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่นให้บรรลุอิสระเสรี—เป้าหมายของชีวิตมนุษย์

ข้าฯ คือพรหมัน !

ธรรมชาติแท้จริงของจิตวิญญาณของแต่ละบุคคลนั้นศักดิ์สิทธิ์, แต่ความศักดิ์สิทธิ์นั้นถูกปกคลุมด้วยอวิชชา